تبدیل تصاویر دو بعدی به اجسام واقعی با هوش مصنوعی
تبدیل تصاویر دو بعدی به اجسام واقعی با هوش مصنوعی

درک اشکال سه بعدی توسط انسان‌ها کار ساده‌ای است. اما تشخیص و درک این اشکال توسط رایانه‌ها تا چندی پیش ممکن نبوده است. به تازگی دانشمندان روشی را ابداع کردند که این امر را برای کامپیوترها ممکن می‌کند. دانشمندان در ابتدا الگوریتمی را طراحی کردند که بتواند اشکال سه بعدی را به سطوح دو بعدی تبدیل کند. برای مثال، تصور کنید یک کوه با یک مستطیل نمایش داده شود که هر نقطه روی سطح مستطیل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع کوه را مشخص کند.

در پژوهش اخیر دانشمندان الگوریتم موجود را ارتقا دادند به طوری که می‌تواند اشکال سه بعدی مانند ردیف اول عکس زیر را با سطوح دو بعدی تبدیل کند که می‌توان آنها را به صورت اشکال سه بعدی به یکدیگر متصل کرد.  دانشمندان این روش را برای اجسامی مثل اتومبیل، هواپیما، و دست انسان در حالت‌های مختلف آزمایش کردند که در همه‌ی حالات نتایج قابل قبولی را از خود نشان داد. در واقع در این پژوهش عکس‌ها  را با دقت بسیار بالایی به تصاویر سه بعدی تبدیل می‌کند.

در الگوریتم قبل دقت تبدیل تصاویر سه بعدی به سطوح دو بعدی بسیار کمتر بود به گونه‌ای که شمای کلی از تصویر سه بعدی را تبدیل می‌کرد. به عنوان مثال ماشین‌های صندوق دار در این الگوریتم به ماشین‌های بدون صندوق و هواپیماها به سطوحی شبیه تصویر پرنده تبدیل می‌شدند. برای مثال، هواپیماهای ردیف اول تصویر زیر را به صورت تصاویر ردیف دوم نمایش داده شده‌اند توجه کنید. در واقع تنها شمای کلی هواپیما نمایش داده شده است.

این پژوهش که با عنوان surfnet  شناخته می‌شود در آینده می‌تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد که می توان به طراحی نقشه‌های سه بعدی از اتاق برای ربات‌های جهت یاب، طراحی کامپیوترهایی که با حرکات دست کنترل می‌شوند، طراحی اشیاء برای دنیای مجازی اشاره کرد.

#سه_بعدی

#دو_بعدی

#الگوریتم

#ربات_جهت_یاب

  • logo-samandehi
  • logo-nezam-senfi
  • samane-tadarokat-electronic
  • logo-bakutel
  • انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران
  • شورای عالی انفورماتیک کشور
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
  • etehadieMajazi